Program

 

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

08:00

 

Egen frukost

Egen frukost

09:00

 

 

Seminarier pass 3

10:00

 

Officiell öppning & gemensamt seminarie

 

11:00

 

 

Gudstjänst och avslutning

12:00

 

Lunch

 

13:00

 

 

Egen lunch

14:00 - 15:15

 

Seminarier pass 1

 

15:15 - 15:45

 

Paus

 

15:45 - 17:00

Inchekning öppnar

Seminarier pass 2

 

17:00

 

Middag

 

18:00

Fika & Kafé öppnar

 

 

19:00

 

Panelsamtal

 

20:00

 

 

 

21:00

Ljusspår

Lägerbål

 

22:00

 

 

 

23:00

 

 

 

VALBARA

SEMINARIER

 

Utomhuspedagogik

Kan väljas i pass 1 & 2

 

Utomhuspedagogik i teori och praktik – att gripa för att begripa - Anders Szczepanski. Seminariets del 1 är teori och har väldigt många platser. Del 2 är praktik utomhus med ca 40 platser. Alla som väljer del 1 får tyvärr inte del 2 om pågången är stor. Då gäller "först till kvarn" utifrån anmälningslistan. Anders är enhetschef på nationellt centrum för utomhuspedagogik på Linköpings universitet. Anders belyser utomhuspedagogik - outdoor education - i ett historiskt perspektiv men även internationellt. Forskning som stöttar undervisning och lärande i den fysiska miljön både direkt och indirekt.vehicula iaculis just.

Led med ditt Liv

Kan väljas i pass 1 & 2

 

Presentation av Equmenias nya ledarbok.

Växa i tro Planen 2.0 Boken är rykande färsk och är en pedagogisk helhetssyn som bygger på forskning kring både trosutveckling och religionspedagogik och våra egna erfarenheter. Ambitionen är att ta vara på förutsättningar och utmaningar i respektive åldersgrupp.

 

Barn med särskilda behov

Kan väljas i pass 2 & 3

 

”Alla barn är lika olika” är Equmenias utbildningssatsning kring barn i behov av särskilt stöd. (Barn med Neuropsykiatriska funktionsvariationer, ADHD/autismspektrumtillstånd). Många ledare och föreningar behöver hjälp kring detta. Denna workshop är en förkortad utgåva av utbildningen och tar utgångspunkt i några fallbeskrivningar och presenterar konkreta tips på hur vi som scoutledare kan gå tillväga för att hjälpa scouten, gruppen och ledarna.

Workshopledare: Christer Gustavsson / Equmenia

 

En Avdelning med funktionsnedsättning

Kan väljas i pass 1

 

Att leda en avdelning med funktionsnedsatta personer kan kanske uppfattas som problematiskt men vilka möjligheter skapar det och är det verkligen så svårt som man tror? Det finns bekymmer men också glädjeämnen i att ha integrerade patruller med normalfungerande barn och vuxna som är som barn. Vad händer när de jämnåriga “springer ifrån” i utveckling. Möt Elisabeth som är ledare för en sådan avdelning.

Workshopledare: Elisabeth Sandlund.

Äventyr

Kan väljas i pass 1 & 2

 

Scouter tycker om äventyr - hur kan ni skapa äventyr i er patrull och kår? Elias Sjöberg blev nominerad till årets äventyrare 2014 efter en expedition på Madagaskar och medförfattare till boken Expedition Madagaskar. Elias håller föredrag och delar med sig av sina erfarenheter av expeditionen och hur ni kan skapa egna äventyr.

Workshopledare: Elias Sjöberg

 

Dynamiskt ledarskap

Kan väljas i pass 1,2 & 3

 

Ett flexibelt ledarskap är ett måste idag, men vad ska man ta hänsyn till och finns det något enkelt verktyg för att hitta sin roll som ledare. Olika ledarstilar från att instruera till att övertyga, samråda eller delegera är beroende på de ungas mognad samt situation.

Ledarkompassen handlar om att pejla in var gruppen är. Med inspiration från Wheelans IMDG-modell och Boy Scouts of America (BSA) EDGE-Method.

Workshopledare: Daniel Bergfors

 

Lekseminarium

Kan väljas i pass 1 & 2

 

En presentation av nya o gamla lekar, kanske du kan bidra?

Om lekens pedagogiska betydelse och om att få inspiration och idéer till nya lekar.

Workshopledare:

Trygga & Säkra

Kan väljas i pass 2 & 3

 

Trygga Möten/ I Trygga Händer / Trygg församling

Om vad vi behöver tänka på när vi möts, för att alla ska känna sig trygga. Ledare, föräldrar, styrelsen, pastorn och barnet.

Workshopledare: Mikael Nilsson

Bibelstudium

Kan väljas i pass 1 & 2

 

Trefotens teologi

Trefoten = tre ben som tillsammans blir stadig om de tre benen surras ihop på rätt sätt. Tre ben; kristen, scout och ledare hålls ihop med rep och blir ett lämpligt och funktionsdugligt stativ. Varför bibeln är viktig för mig som kristen scoutledare. Vårt uppdrag med bibeln som grund.

Workshopledare: Malin Cederholm

Andaktsmetoder

Kan väljas i pass 1, 2 & 3

 

Många scoutledare efterfrågar tips och idéer på hur vi gör en andakt. Vi visar upp ett antal andaktsmaterial och ger konkreta andaktstips.

Workshopledare: Joakim Stenmo

 

Naturens katedral

Kan väljas i pass 1 & 2

 

Hans-Erik Lindström - Präst, Pilgrim och författare.

Han har skrivit boken Naturens katedral som han berättar om.

Kan man använda naturen till mer än att vandra i, vårda och sköta? Om att upptäcka naturens kyrkorum och forma andakter med hjälp av naturrummet.

 

Strul i patrullen

Kan väljas i pass 1, 2 & 3

 

Om patrulledarskap

När stöket tar över i patrullen vad gör jag då och hur ska jag förhålla mig till deltagarna. Som ledare behöver du självförtroende och tips i att hantera konflikter och strul i patrullen.

Om struktur, ramar, rutiner. Tillrättavisning och konfliktlösning. Barnets integritet och ledarens förhållningssätt

Workshopledare: Miriam Jedenfalk Axelsson

Rekrytering

Kan väljas i pass 1 & 3

 

”Å nej – två ledare kommer sluta, vad ska vi göra?” Detta är en vanlig problemställning i många kårer. Vi diskuterar hur vi kan arbeta proaktivt genom att rekrytera scoutledare när vi redan har bra med ledare. Vi ser på hur vi tar hand om våra ledare, hur vi förenklar scoutledarskapet och hur flera ledare kan vara nyckeln till en växande scoutkår.

Workshopledare: Atle Svanberg

 

Integration

Kan väljas i pass 1 & 2

 

Tommy är lärare i interkulturell kommunikation vid Jönköpings Universitet och forskar kring frågor på mission och konflikter. Han arbetar också med frågor om integration i civilsamhället.

Workshopledare: Tommy Josefsson

Mönsterläger

Kan väljas i pass 1, 2 & 3

Ett läger är mer än en lägereld. Vad finns i ett mönsterläger? Hur ser en diskbänk av slanor ut? Måste man ha en huggbacke? Kan man verkligen elda varsomhelst? Om att skapa ett lägerområde, allt från kreativitet, funktionalitet, patrullutrustning till säkerhet och hygien.

Workshopledare: Börje Lidqvist

Scouten i Guds perspektiv

Kan väljas i pass 3

 

Som scout samverkar vi med andra människor och med naturen, men hur ser det ut när det kommer till uttryck som evangelium och skapelse. Hur får Scouten plats i Guds frälsningsplan? Om Guds stora penseldrag och människan som medarbetare i skapelse och evangelium.Om människosyn, helhetssyn, världssyn, samhällssyn, skapelsesyn och frälsningssyn

Workshopledare: Mikael Stenhammar

Hälsa och vegetarisk kost

Kan väljas i pass 1 & 2

 

Växtbaserad mat och hälsa på läger och hajk - Simon Karlsson. Leg sjukgymnast och livsstilscoach, jobbar till vardags med hälsa och livsstil och arrangerat en rad hälsoveckor med fokus på en växtbaserad kost. - Hur påverkar vår kost vår hälsa? Vilka fördelar finns för att äta en mer växtbaserad kost? Vad visar den nyaste forskningen kring kostens effekt på hälsan? På vilket sätt påverkas vår miljö av våra kostval? Hur kan man applicera och implementera en mer växtbaserad kost på våra läger och hajker?

 

Redo att leda

info@redoattleda.nu